Yönetim Bilişim Sistemlerinin Fonksiyonları

Yönetim Bilişim Sistemleri, gelişen dünya şartları, globalleşme ve teknolojinin gelişimi ile işletmenin enformatik bilgileri ile geliştirilmesi neticesinde ortaya çıkan ve temelde işletme kavramları ile bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımına yönelen yeni bir alandır. Bilginin ve bilgi sisteminin yönetiminde organizasyon, yönetim ve teknoloji ile ilgilenir. Bu sistemler, bilgi çağında bilgiyi doğru kaynaklardan elde eden, işleyen, yorumlayan, yeni bilgi oluşturan ve bu bilgileri kullanarak kararlar almayı kolaylaştıran sistemlerdir.

Organizasyon içerisinde, organizasyon kültürünün oluşmasında, sistematik olarak insan kaynakları verilerinin tutulmasında, iş süreçlerinin takibinde ve stratejik politikalarında oluşturulmasında bilişim sistemlerinden faydalanılır. İnovasyon süreçlerinin yönetimi ve araştırma geliştirmede istatistik biliminin yanında hesaplamaların kolaylaştırılmasında, yapay zeka uygulamaları ile karmaşık süreçlerin basitleştirilip, sistematiklerin çözümlenmesinde bir dizi bilgi ve teknolojiden faydalanılır. Bir bilgi sistemi, bilgi sistematiği ve teknolojik altyapıdan meydana gelir. Teknolojik altyapı, donanımsal ve yazılımsal olarak ikiye ayrılır. Donanımsal altyapı, bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve istemci-sunucu mimarisinden meydana gelir. Sunucularda verilerin arşivlendiği veritabanları ve bu veritabanlarının anlık görüntüsü olan veri ambarları bulunur. Yazılım tarafında ise, veritabanı yazılımlarının yanı sıra bu verilerin kullanılmaya hazır hale getirilmesinde ve işlenmesinde kullanılan programlar ve nesneye yönelik yazılmış ve belirli fonksiyonları yerine getiren programlar bulunur.

Bilgi güvenirliği ve bilgi güvenliği kavramları da son zamanların popüler terimleri haline gelmiştir. Bilginin kaynağı her zaman için önemlidir. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve açık ansiklopediler aracılığı ile bilgilerin dezenformasyona uğraması neticesinde bir konu ile ilgili olarak doğru/yanlış sayısız sonuca ulaşmak mümkündür. Bilgi sistemleri yönetiminin temel görevlerinden birisi de bilgi karmaşasını çözmektir. Diğer taraftan elde edilecek bilginin elde edilmesi, kullanılması ve saklanması sürecinde güvenliğinin sağlanması amacı ile donanımsal olarak güvenlik araçları ve yazılımsal olarak güvenlik duvarları ve çeşitli güvenlik yazılımları kullanılmaktadır. Bütün bu sistematik, firmalarda bilgi güvenliği politikalarının oluşmasına ve oluşan bu politikaların belirli standartlar çerçevesinde sınırlandırılmasına neden olmuştur. Bu yönü ile kurum kültürünün oluşmasında ve kurumsal yönetimin yerleşmesine katkıda bulunduğu söylenebilir.

Verimlilik kavramı üretim sürecinde ve şirket finansmanında önemli yer tutar. Bilişim sistemleri firma içi bilgi iletişimini hızlandırır, süreçleri kısaltır ve zaman tasarrufu sağlar. Üretim tarafında ise üretimde verimliliğin artırılması, eldeki verilerin doğru şekilde yorumlanması ile mümkün olur. Bu yorumlama işleminde, verilerin fazlalığı ve insan faktörleri göz önüne alındığında, eldeki verilen sınıflandırılması, sınıflandırılan verilerin alt-üst sınıflar kullanılarak doğru şekilde analiz etmeye hazır hale getirilmesi ve işleme sürecinin hızı dikkate alındığında bilgi sistemlerinin bütün bu süreçleri kolaylaştırdığı görülecektir.

Mali yönetim boyutunda, stratejik planlama neticesinde ortaya koyulan hedeflere ulaşmak için mali yapının beklentiler çerçevesinde oluşması için kontrollerin sağlanması bilgi sistemlerinin sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bütçe kalemleri, harcamalar, ekonomik ve finansal yatırımlar, gelir tahminleri, vergi yönetimi, personel yönetimi ve bütün bunların hazırlanmasında bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Performansın ölçülmesinde, şeffaflığın sağlanmasında herhangi bir inisiyatife yer tanımaksızın doğru bilgilerle yeni yol haritalarının çıkarılmasında bilgi sistemleri önemli yer tutar.

Yönetim kanadında bilişim sistemleri operasyonel planlamada statik işlemlerin takibi ve kontrolünde, kısa vadeli planların oluşturulmasında alt kademe yöneticilere kolaylıklar sağlarken, orta vadede taktiksel planlama ve uzun vadede üst kademe yöneticilere stratejik planlama konusunda destek hizmeti sunar.

Sistem içerisinde veri akışının intranet ve işletme dışındaki paydaşlarla ekstranet ile sağlanması ve kapsamın bir basamak daha genişlemesi ile bu sistemlerin internet ile entegre olması neticesinde yeni iş modelleri de meydana gelmiştir. Ev ofisleri veya iş modeli olarak düşünüldüğünde elektronik ticaret siteleri gibi olanaklar maliyetlerin düşmesini ve enformasyon hızının artmasını sağlamaktadır. Elektronik iş süreçleri telekomünikasyon ve ağlarla beraber bilgi teknolojileri destekli yeni iş modellerinin oluşumuna da öncülük etmektedir.

Küreselleşme neticesinde çok uluslu şirketlerin yönetiminde bilgi sistemlerinin yönetimi stratejik bir önem kazanmıştır. Bu şirketlerin finansal araçlarının yönetilmesinde, finansal tablolarının hazırlanmasında bilişim sistemlerinin bir dalı olan finansal bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu bilgi sistemleri, şirket içerisinde zayıf yanların azalmasına, güçlü yanların artmasında, şirket dışında ise fırsatların değerlendirilmesine ve tehditlerin azaltılmasına destek olurlar.

Sonuç olarak, çağın gerekleri ile donatılmış iyi bir bilgi sistemi, bu bilgi sistemini iyi bir şekilde değerlendirip yönetebilecek bir yönetim stratejisi ve yeterli yönetim ve bilişim teknolojileri bilgisine sahip yöneticilerle firmalar inovatif girişimlerini başarı ile sürdürebileceklerdir. Yöneticiler şirketlere kurum kültürünü yerleştirebilecekler ve kurumsal yönetimin gereklerini uygun şekilde tatbik edebileceklerdir. Bütün bunların bir sonucu olarak şirketlerin verimliliği ve karlılığı artacak, şirket sahipleri ve/veya hissedarlar bu artıştan pay alacaklardır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: